Yükleniyor..
400 TL Üzeri Siparişlerde Ücretsiz Teslimat

Kategoriler

Başvuru Formu

BAŞDAŞ MARKETÇİLİK GIDA İNŞAAT TURİZM EĞİTİM HAYV.SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.   

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11. Maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimiz bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

• Noter vasıtasıyla,

• Başvuru Sahibi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak iletişim@basdasonline.com  elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

 

Aşağıda yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı

Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla gönderim

iletişim@basdasonline.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

 

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler belirlendikten sonra, bu yöntemler üzerinden başvuruların ne şekilde alınacağı şirketimizce ayrıca duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞDAŞ MARKETÇİLİK GIDA İNŞAAT TURİZM EĞİTİM HAYV.SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.     VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim:

 

Soy İsim:

 

TC Kimlik

Numarası:

 

Telefon

Numarası:

 

E-posta:

 

Adres:

 

 

 

 

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (iş ortağı, çalışan, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı gibi)

☐ İş Ortağı

☐ Çalışan

☐ Müşteri

☐ Üçüncü Taraf Firma Çalışanı

☐ Diğer:……………………………………………………………..

 

☐ Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar :…………………………………………………………...

 

☐ Diğer: ……………………………………………………………

 

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih :………………………………………………………………………..

 

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

………………………………………………………………………………

 

C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

…………………..…………….……………………………….…………………………………………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

…………………..…………….……………………………….………………………………

 

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

􀀀 Adresime gönderilmesini istiyorum.

􀀀 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

􀀀 Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı          :

Başvuru Tarihi  :

 

 

İmza :